Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge (ja)

Thầy Wian Wurz
Giáo viên
Cô Hoàng Hương Giang
Cô Đào Thị Hằng
Trường bộ môn Tiếng Việt
Cô Irina Kobina
Giáo viên
Cô Jamie Lee
Giáo viên
Cô Josslyn Downing
Giáo viên
Cô Lê Thị Thành
Giáo viên Ngữ văn
Cô Miss Brogan
Giáo viên
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Giáo viên Ngữ văn
Cô Nguyễn Hoàng Anh
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Nguyễn Thanh Phương
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Nguyễn Thị Liễu
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Phạm Thị Kim Thoa
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Phan Thị Thanh Loan
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Trần Ngọc Quỳnh
Trợ lý Giám đốc
Thầy Ken Yumoto
Giáo viên
Cô Trần Thị Hằng
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Trần Thị Ngọc
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Trần Thanh Thuỷ
Giáo viên Tiếng Việt
scroll top