Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản (ja)

ホアン・ティ・ディエムさん
Chuyên viên tâm lý học đường
マスター牧野亮介
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
マスター牧野亮介
日本の国際システム教師
ホアン・ティ・ディエムさん
学校心理学者
坂田美奈さん
日本の国際システム教師
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thị Trang
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phạm Thị Hiếu
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ikeda Kiyoaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Asato Koichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Arima Miwa
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
阿部 博子 先生
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
Thầy Trịnh Văn Hùng
Giáo viên Thể chất
Thầy Lê Xuân Lãm
Giáo viên Thể chất
Cô Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Âm nhạc
タティハさん
ティーチングアシスタント-日本語国際通訳
Cô Nguyễn Thị Khánh Hòa
Giáo viên Toán học
Cô Đoàn Hồng Nhung
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Phung Thi Hanhさん
ティーチングアシスタント-日本語国際通訳
Cô Lê Thi Lanh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thanh Hương
Giáo viên Địa Lý - Lịch Sử VN
Cô Hà Thị Thương
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Taniyama Yoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Tạ Thị Hà
Trợ lý Giám đốc
Cô Phạm Thị Vân Anh
Giáo viên Tiếng Việt
青木 将 先生
小学部の教頭
ホアン・ティ・ディエムさん
Chuyên viên tâm lý học đường
マスター牧野亮介
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
マスター牧野亮介
日本の国際システム教師
ホアン・ティ・ディエムさん
学校心理学者
坂田美奈さん
日本の国際システム教師
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thị Trang
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phạm Thị Hiếu
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ikeda Kiyoaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Asato Koichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top