Events

Những giờ thực hành môn Khoa học thú vị (en)

Học sinh từ lớp 4 trở lên của Trường Quốc tế Nhật Bản đã bắt đầu có những giờ thực hành môn Khoa học đầy thú vị. Nhà trường dành một nửa mặt bằng tầng 3 của tòa Trung học để bố trí phòng thực hành robot, phòng thí nghiệm môn Khoa học (Vật lý, […]

scroll top