Thầy Kendal Rolley

Bằng cấp: 

  • Thầy Kendal có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng, bằng CELTA và Cert IV về Đào tạo và Đánh giá giáo dục.

Kinh nghiệm:

  • Thầy đã giảng dạy tại Việt Nam hơn 9 năm, tham gia diễn thuyết và xuất bản về một loạt các vấn đề giáo dục cho các ấn phẩm và cho các tổ chức quốc tế…

Câu nói ưa thích của thầy:

“The teacher must adopt the role of facilitator not content provider” – Vygotsky

(Tạm dịch: Giáo viên cần là người hỗ trợ chứ không phải là người cung cấp kiến thức)

 

 

scroll top