Cô Ella Alyward

Bằng cấp:

· Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh

· Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài bậc 3 về Xây dựng giáo án, Xây dựng nội dung bài giảng, Kĩ năng sư phạm

Kinh nghiệm:

Cô Ella có hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Anh và Hà Nội, trong thời gian đó cô cũng đã từng đảm nhiệm vị trí trưởng khối bộ môn tiếng Anh.

scroll top