Cô Celia Evans

Bằng cấp:

  • Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ học
  • Chứng chỉ giảng dạy sau Đại học (PGCE)
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh

Kinh nghiệm:

  • Cô Celia có hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều trường tiểu học và Trung học cơ sở ở Hà Nội.
  • Cô cũng là giáo viên giảng dạy lớp 1 hệ Cambridge trường Quốc tế Nhật Bản năm học 2020 – 2021.
placeholder

Cô Celia Evans

Thông tin mô tả ngắn gọn …
scroll top