Cô Brogan Johnson

Bằng cấp:

  • Cử nhân chuyên ngành Giáo dục – Phát triển mầm non và giai đoạn nền tảng.

Kinh nghiệm:

  • Cô Brogan có hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường tiểu học ở Hà Nội.
  • Trong thời gian học đại học, cô cũng có kinh nghiệm gia sư tiếng Anh cho lứa tuổi tiểu học.
  • Cô Brogan cũng là giáo viên giảng dạy lớp 5 hệ Cambridge trường Quốc tế Nhật Bản năm học 2020 – 2021.
scroll top