Japanese International Program’s teachers

Ms. Hoang Thi Diem
Chuyên viên tâm lý học đường
Master Makino Ryosuke
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Master Makino Ryosuke
Japanese International System Teacher
Ms. Hoang Thi Diem
School psychologist
Ms. Sakata Mina
Japanese International System Teacher
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Yamaguchi Chiyoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thị Trang
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Taira Aya
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ohara Atsushi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top