Cambridge International Program’s teachers

Ms. Hoang Thi Diem
Chuyên viên tâm lý học đường
Ms. Hoang Thi Diem
School psychologist
Thầy Kendal Rolley
Giáo viên
Thầy Kendal Rolley
Giáo viên
Cô Kara Pepler
Giáo viên
Cô Ella Alyward
Giáo viên
Cô Celia Evans
Giáo viên
Cô Brogan Johnson
Giáo viên
Thầy Wian Wurz
Giáo viên
Teacher Mark Jacobson
Mr. Jeffery Beard
Cambridge International Teacher
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
scroll top