Trưởng Phòng – Ban (en)

Ms. Nguyen Thi Thanh Hoa
Manager of student recruitment office
Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
Cô Đào Thị Hằng
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Trưởng khối Tiếng Việt cấp THCS & THPT
scroll top