Kindergarten teacher

Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Cô Mizuki Oda
Giáo viên Mầm non hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Đào Mai Hoa
Giáo viên Mầm non
Cô Hoàng Thị Thu Phượng
Giáo viên Mầm non
Cô Trần Thị Thu Trang
Giáo viên Mầm non
Cô Nguyễn Thu Hương
Giáo viên Mầm non
Cô Ngô Thị Hải
Giáo viên Mầm non
Cô Trần Thị Hương Giang
Giáo viên Mầm non
Cô Phùng Thị Ngọc Oanh
Phiên dịch Mầm non
Cô Bùi Thị Dự
Giáo viên Mầm non
Thầy Nguyễn Duy Anh
Phiên dịch Mầm non
Cô Lê Thị Hồng
Trợ giảng Mầm non
Cô Phạm Thị Ngọc Hà
Giáo viên Mầm non
Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa
Giáo viên Mầm non
Ms. Pham Duy Ly
Preschool teachers
Ms. Tran Thi Hong Hanh
Preschool teachers
Cô Tariji Kyoko
Giáo viên Mầm non Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phương Hằng Giang
Giáo viên Mầm non
Cô Mai Thị Hải Yến
Giáo viên Mầm non
Cô Kobayashi Hisako
Giáo viên Mầm non Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Irina Kobina
Giáo viên
Cô Kara Pepler
Giáo viên Mầm non
Thầy Kristopher Redmond
Giáo viên Mầm non
scroll top