Japanese International System Teacher

Ms. Hoang Thi Diem
Chuyên viên tâm lý học đường
Master Makino Ryosuke
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Master Makino Ryosuke
Japanese International System Teacher
Ms. Hoang Thi Diem
School psychologist
Ms. Sakata Mina
Japanese International System Teacher
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thị Trang
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phạm Thị Hiếu
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ikeda Kiyoaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Asato Koichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Arima Miwa
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Abe Hiroko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
Thầy Trịnh Văn Hùng
Giáo viên Thể chất
Thầy Lê Xuân Lãm
Giáo viên Thể chất
Cô Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Âm nhạc
Ms. Ta Thi Ha
Teaching Assistant - Japanese International Interpreter
Cô Nguyễn Thị Khánh Hòa
Giáo viên Toán học
Cô Đoàn Hồng Nhung
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Đặng Thị Mỹ Phượng
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Trần Thanh Hương
Giáo viên Địa Lý - Lịch Sử VN
Cô Lê Thi Lanh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Taniyama Yoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Hà Thị Thương
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Tạ Thị Hà
Trợ lý Giám đốc
Cô Phạm Thị Vân Anh
Giáo viên Tiếng Việt
Thầy Aoki Sho
Trưởng khối tiểu học Hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top