Cambridge International Teacher

Ms. Hoang Thi Diem
Chuyên viên tâm lý học đường
Ms. Hoang Thi Diem
School psychologist
Thầy Kendal Rolley
Giáo viên
Thầy Kendal Rolley
Giáo viên
Cô Kara Pepler
Giáo viên
Cô Ella Alyward
Giáo viên
Cô Celia Evans
Giáo viên
Cô Brogan Johnson
Giáo viên
Thầy Wian Wurz
Giáo viên
Teacher Mark Jacobson
Mr. Jeffery Beard
Cambridge International Teacher
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
Thầy Trịnh Văn Hùng
Giáo viên Thể chất
Thầy Lê Xuân Lãm
Giáo viên Thể chất
Cô Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Âm nhạc
Ms. Pham Thi Minh Trang
Vietnamese Teacher
Cô Nguyễn Thị Liễu
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Trần Thanh Thuỷ
Giáo viên Tiếng Việt
Mr. Nguyen Bao Trung
English teacher
Cô Trần Thị Ngọc
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Đào Thị Hằng
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Trần Thị Hằng
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Ms. Nguyen Thi Su
Teaching Assistant - Cambridge International Interpreter
Cô Hoàng Hương Giang
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Nguyễn Hoàng Anh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Trưởng khối Tiếng Việt cấp THCS & THPT
Ms. Nguyen Thi Thu Hien
Teaching Assistant - Cambridge International Interpreter
Cô Nguyễn Thanh Phương
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Irina Kobina
Giáo viên
Cô Jamie Lee
Giáo viên
Cô Josslyn Downing
Giáo viên
Cô Miss Brogan
Giáo viên
Cô Phan Thị Thanh Loan
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Trần Ngọc Quỳnh
Trợ lý Giám đốc
Thầy Ken Yumoto
Giáo viên
scroll top