Thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023 Trường Quốc tế Nhật Bản là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết Trung học Phổ thông
theo mô hình giáo dục của Nhật Bản và sự kết hợp giữa chương trình giáo dục Nhật Bản và chương trình Quốc tế Cambridge
Xem thêm
Tuyển sinh lớp 6 Câu lạc bộ Tiền Tiểu học - Bridging club Tuyển sinh IGCSE button Tuyển sinh lớp 1 button
z2226850994342_b13dd149d8b3bd51e728a4cb1f3d0457

Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

In the 2022-2023 school year, the Japan International School (JIS) enrolls students nationwide from 2nd grade to 12th grade.

GIỚI THIỆU

Japan International School is an inter-school from Kindergarten to the end of High School, following the Japanese educational model and a combination of the Japanese educational program and the Cambridge International program. This is the first advanced educational model with personality education as the core value, with the desire to gradually spread in Vietnam. At the same time, the University is one of the bridges for cultural, scientific, technical and socio-economic exchanges between Vietnam, Japan and the international community.

Japan International School “Being smart, studying well is necessary, but more importantly, having a good character”

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Hệ Quốc tế Nhật Bản
Hệ Quốc tế Cambridge
Hệ Song Ngữ

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ CỦA JIS

Chuo University

Meikei High School

Yanagawa High School

Sendai Ikuei Gakuen High School

logo doi tac jis

Yachiyoshoin Gakuen High School

University of Cambridge

Ryutsu Kagaku University

scroll top