Câu lạc bộ

Các câu lạc bộ trong trường
Những giờ thực hành thú vị môn Khoa học tại JIS

Học sinh từ lớp 4 trở lên của Trường Quốc tế Nhật Bản đã bắt đầu có những giờ thực hành môn Khoa học đầy thú vị.

scroll top