Mục tiêu đào tạo

Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết Trung học Phổ thông theo mô hình giáo dục của Nhật Bản và sự kết hợp giữa chương trình giáo dục Nhật Bản và chương trình Quốc tế Cambridge. Đây là mô hình giáo dục tiên tiến đầu tiên lấy giáo dục nhân cách là giá trị cốt lõi, với mong muốn được lan toả rộng ở Việt Nam. Đồng thời, Nhà trường là một trong những cầu nối cho sự giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội giữa Việt Nam với Nhật Bản và cộng đồng Quốc tế.

Triết lý giáo dục của JIS: “Thông minh, học giỏi là cần thiết nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt“. Với mục tiêu đào tạo: “Đào tạo ra những học sinh Minh triết”, Nhà trường hướng tới đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu, những người có khả năng nắm bắt được bản chất của sự vật, sự việc, có khả năng hợp tác, sự nhanh nhạy và sắc sảo về trí tuệ, khả năng giao tiếp và thuyết phục, năng lực xử lý và phân tích thông tin, sáng kiến, khởi xướng và sự sáng tạo. Những người có năng lực tự nhận thức được vai trò của bản thân, không chỉ hành động vì một đất nước Việt Nam mà còn vì một thế giới tốt đẹp hơn nữa.

Mục tiêu đào tạo của Hệ Quốc tế Nhật Bản

 • Rèn luyện nề nếp, đạo đức, tác phong theo phong cách Nhật Bản.
 • Có cơ hội đầu quân vào các trường ĐH uy tín tại Nhật Bản, các nước châu Á và châu Âu….
 • Học sinh học theo chương trình tiên tiến của Nhật Bản.
 • Học sinh học 3 ngôn ngữ: tiếng Nhật – tiếng Việt – tiếng Anh
 • Giáo viên người Nhật và Việt Nam đồng chủ nhiệm lớp.
 • Mục tiêu đầu ra: tiếng Nhật đạt trình độ từ N2 và tiếng Anh đạt 6.0 IELTS trở lên.
 • Học sinh có cơ hội tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc Nhật Bản.

Mục tiêu đào tạo của Hệ Quốc tế Cambridge:

 • Rèn luyện nề nếp, đạo đức, tác phong theo phong cách Nhật Bản.
 • Có cơ hội đầu quân vào các trường ĐH uy tín tại Nhật Bản, các nước châu Á và châu Âu….
 • Học sinh học theo chuẩn chương trình Cambridge.
 • Giáo viên người Châu Âu và Việt Nam đồng chủ nhiệm lớp.
 • Học sinh học 2 ngôn ngữ: tiếng Anh – tiếng Việt (môn ngoại ngữ tự chọn: tiếng Nhật)
 • Mục tiêu đầu ra: Học sinh đạt 3 – 4 chứng chỉ A-level do Cambridge Assessment International Education cấp và trình độ tiếng Nhật từ N4 trở lên.

Trường Quốc tế Nhật Bản.

scroll top