Hệ quốc tế Cambridge

TỔNG QUAN HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE

Chương trình quốc tế Cambridge (CIP) nuôi dưỡng giáo dục thông qua các môn học bằng tiếng Anh, để lấy các chứng chỉ Cambridge được quốc tế công nhận. Ở Hệ CIP, học sinh của chúng tôi được tiếp xúc với chương trình giảng dạy Cambridge của Anh được áp dụng tại hơn 10.000 trường học ở hơn 160 quốc gia.

Những điểm nổi bật:

1. Học sinh được giáo dục đạo đức, nền nếp, tác phong Nhật Bản.

2. Giám đốc hệ là một người đã từng là hiệu trưởng và giám đốc học thuật ở những trường được quốc tế công nhận.

3. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm với nhiều nền văn hóa và nhu cầu cá thể của học sinh.

4. Khả năng đọc viết và toán học tạo nền tảng tư duy giúp học sinh có khả năng nghiên cứu sâu hơn.

5. Nhu cầu học tập của từng cá thể học sinh luôn được các thầy cô nhìn nhận và tôn trọng.

6. Học tập theo cách tiếp cận giải pháp và giao tiếp.

7. Chương trình Cambridge đưa ra một lộ trình rõ ràng giúp học sinh có sự chủ động và định hướng con đường học vấn để vươn tới thành công.

8. Báo cáo kết quả học tập của học sinh phản ánh xu hướng và mức độ tiến bộ trong học tập.

9. Học sinh được học tập qua thực tế giúp nâng cao năng lực để phát triển, thể hiện và trải nghiệm một cách tự tin.

10. Sự hợp tác giữa các học sinh và làm việc nhóm tạo thành nền tảng đạo đức của JIS trong việc trở thành công dân toàn cầu.

Những năm đầu Hệ Quốc tế Cambridge:

  • Gồm các lớp: Song ngữ (2 tuổi); Quốc tế Cambridge (3, 4 tuổi).
  • Chương trình tập trung vào 4 kỹ năng chính: Tiếp thu ngôn ngữ; khám phá toán học; sáng tạo; trí tưởng tượng.
  • Mục đích của những năm học đầu tiên là xây dựng năng lực cho học sinh qua việc ứng dụng ngôn ngữ và tư duy, phát triển các kỹ năng xã hội thông qua các hoạt động vui chơi và nhiệm vụ cụ thể, để học sinh hiểu không gian và cấu trúc của thế giới xung quanh. Thông qua việc giảng dạy liên tục các bài học có cấu trúc liên kết nhau với các giáo viên có trình độ, học sinh của chúng tôi sẽ phát triển sự tự tin và kỹ năng để có thể vào học lớp Tiền Tiểu học (5 tuổi, Cambridge 1) của Chương trình Cambridge học bằng tiếng Anh.

Các giai đoạn tiếp theo:

  • Giai đoạn Trung học cơ sở, học sinh sẽ học tối thiểu 5 đến 7 môn tùy theo nguyện vọng. Học sinh sẽ tham dự các kỳ thi O-level, lấy Chứng chỉ giáo dục Trung học IGCSE trong năm lớp 10. Tất cả các bài kiểm tra được xây dựng, quản lý và chấm điểm bởi Vương quốc Anh, học sinh làm bài thi trong trường với các điều kiện thi quản lý nghiêm ngặt.
  • Giai đoạn Trung học phổ thông, học sinh sẽ học tối thiểu 3 đến 5 môn tùy theo nguyện vọng. Học sinh sẽ tham dự các kỳ thi A-level, lấy các Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc Cao (GSE A) trong năm cuối của Cambridge A-level 2. Tất cả các bài kiểm tra được xây dựng, quản lý và chấm điểm bởi Vương quốc Anh, học sinh làm bài thi trong trường với các điều kiện thi quản lý nghiêm ngặt.

Trường Quốc tế Nhật Bản

scroll top