Trung học

Kiện tướng đọc JIS nói gì về sách???

Sắp đến Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách Thế giới 23/4, hãy cùng xem Kiện tướng Đọc JIS nói gì về sách? Trước khi có các phương tiện nghe nhìn, thì sách là con đường ngắn nhất để tiếp cận thông tin, văn hóa, tri thức. Đọc sách là một trong những cách […]

scroll top