Bài viết

新校長任命式 Lễ bổ nhiệm hiệu trưởng mới

2021年5月14日、高等学校の5階ホールで、インターナショナルスクール(JIS)が厳粛に、インターナショナルスクールの学校長を中山公央教授に任命する決定を発表し、授与する式典を開催しました。

Ngày 14/05/2021, tại Hội trường tầng 5 Tòa nhà Trung học, Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) đã trang trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Quốc tế Nhật Bản cho Giáo sư Nakayama Kimio.

Japanese Internatinal School.

scroll top