(Tiếng Việt) Thầy Đào Xuân Học: “Nhà trường rất quan tâm giáo dục nhân cách học trò”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.