VƯỜN RAU SẠCH TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN

Vườn rau trồng trên sân thượng tầng 4 tại Trường Quốc Tế Nhật Bản cung cấp nguồn thực phẩm sạch và an toàn cho các học sinh.