Cô Patricia L. Williams

Thông Tin Giáo Viên

 1

Chứng chỉ giảng dạy Michigan

Cử nhân ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 10 năm

 3

Đến từ Chicago, Hoa Kỳ