Lisa Sweeney

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng giáo viên Tiểu học

2    

Kinh nghiệm làm giáo viên 2 năm

3

Đến từ Manchester, Anh Quốc