Ian Bain

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng giáo dục Tiểu học

2    

Kinh nghiệm làm giáo viên 6 năm

3

Đến từ Newcastle, Anh Quốc