Cô Maeda Sayo

Thông Tin Giáo Viên

 1

Bằng giáo viên mầm non loại 2/ giáo viên tiểu học loại 1/ giáo viên trung học loại 2       

 2       

7 năm kinh nghiệm                       

 3

Đến từ Hokkaido – Nhật Bản