Thầy Asato Koichi

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ dạy Toán Tiểu học, THCS và THPT       

2    

Kinh nghiệm làm giáo viên 8 năm tại Nhật Bản

3

Đến từ Okinawa, Nhật Bản