Thầy Yamada Sho

♦ Bằng cấp: Bằng giáo viên tiểu học, Bằng giáo viên cấp 2 (môn xã hội), Bằng giáo viên cấp 3 (môn công dân)

♦ Kinh nghiệm giảng dạy 4 năm

♦ Đến từ tỉnh Aichi, Nhật Bản