Thầy Yamada Sho

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng Giáo viên Tiểu học, Bằng Giáo viên THCS môn Xã hội, Bằng giáo viên THPT môn Giáo dục công dân

2

Kinh nghiệm giảng dạy 6 năm

3

Đến từ tỉnh Aichi, Nhật Bản