Thầy Wian Wurz

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân Nghệ thuật Thị giác

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn CELTA

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 10 năm

 3

Đến từ Nam Phi