Thầy Trịnh Văn Hùng

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng: Cử nhân ngành Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng -Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội

2

Đến từ Hà Nội, Việt Nam