Thầy Trịnh Văn Hùng

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng: Cử nhân "Ngành Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng"-Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội

2

Đến từ Chương Mỹ, Việt Nam