Thầy Toyama Shinji

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ giáo viên dạy Toán THCS và THPT       

2    

Kinh nghiệm 42 năm giảng dạy tại Nhật Bản

3

Đến từ Saitama, Nhật Bản