Thầy Tadashi Yamada

Tốt nghiệp ngành Kĩ thuật Dân sự, khoa Kĩ thuật và Khoa học, Đại học Chuo, Nhật Bản Tốt nghiệp Thạc sĩ, khoa Kĩ thuật Dân sự, Bộ môn Kĩ thuật và Khoa học, Đại học Chuo, Tokyo, Nhật Bản Tốt nghiệp Tiến sĩ, khoa Kĩ thuật Dân sự, Bộ môn Kĩ thuật và Khoa học, Đại học Chuo, Tokyo, Nhật Bản Kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc 39 năm Đến từ Tokyo, Nhật Bản.