Giáo sư Tadashi Yamada

 

Thông Tin Giáo Viên

1

Tốt nghiệp ngành Kĩ thuật Dân sự, khoa Kĩ thuật và Khoa học, Đại học Chuo, Nhật Bản.

2

Kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc 39 năm

3

Đến từ Tokyo, Nhật Bản.