Thầy Tadaomi Shintani

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ Sư phạm Tiểu học bậc 1, THCS môn Xã hội  

2    

Kinh nghiệm giảng dạy 8 năm tại Nhật Bản

3

Đến từ Nhật Bản