Cô Masako Koga

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng giáo dục Mầm non loại 1

2

Kinh nghiệm giảng dạy 30 năm

3

Đến từ Shizuoka Nhật Bản.