Thầy Shin Tomonobu

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ dạy Tiểu học, cấp THCS môn Xã hội và

cấp THPT môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân    

2    

Kinh nghiệm làm giáo viên 12 năm tại Nhật Bản

3

Đến từ Nhật Bản