Thầy Rice John Henry Spawton

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân Giáo dục chuyên ngành Khoa học

Thạc sĩ Giáo dục ngành Tâm lý

Chứng chỉ giảng dạy QTS

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 7 năm

 3

Đến từ Anh quốc