Thầy Nguyễn Hoàng Tùng

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng cử nhân Sư phạm Mỹ thuật – ĐH Mỹ thuật Hà Nội

Bằng thạc sĩ Mỹ thuật "Mỹ thuật tạo hình – Hội họa" – Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

2

Đến từ Việt Nam