Thầy Nguyễn Duy Anh

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân Khoa Phân bổ thông tin, Đại học Ryutsu Keizai, Nhật Bản

2

Kinh nghiệm công tác 2 năm

3

Đến từ Hai Bà Trưng, Hà Nội