Thầy Nguyễn Duy Anh

Cử nhân Khoa Phân bổ thông tin chuyên ngành Phân bổ thông tin trường Đại học Ryutsu Keizai, Nhật Bản

Đến từ Hai Bà Trưng, Hà Nội.