Thầy Murase Akihisa

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ Sư phạm bậc Tiểu học       

2    

Kinh nghiệm giảng dạy 25 năm tại Nhật Bản

3

Đến từ Nhật Bản