Thầy Micheal Aldridge

Thông Tin Giáo Viên

 1

Cử nhân ĐH Abingdon (Anh quốc)

Khóa học TEFL 180 giờ – chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 3 năm

 3

Đến từ Anh quốc