Thầy Lê Xuân Lãm

Thông Tin Giáo Viên

 1

 Cử nhân ngành Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng,

 ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

 2   

Kinh nghiệm giảng dạy 4 năm

 3

Đến từ Hà Nội Việt Nam