木下 潤一

Thông tin giáo viên

1

Bằng giảng dạy cấp 1

Bằng giảng dạy cấp 2 (Môn Toán)

Bằng giảng dạy cấp 3 (Môn Toán)

2

Kinh nghiệm công tác 4 năm

3

Đến từ Aichi, Nhật Bản