Thầy Ise Kazutoshi

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ Sư phạm bậc THCS, THPT môn Vật lý,

Chứng chỉ Văn thư – Thư viện  

2    

Kinh nghiệm giảng dạy 6 năm tại Nhật Bản

3

Đến từ Nhật Bản