Thầy Hitoshi Sasano

 

Thông Tin Giáo Viên

1

Bằng giáo dục Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông loại 1

2

Kinh nghiệm giảng dạy 33 năm (trong đó: trường Tiểu học Nhật Bản-Singapore, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đan Mạch, Đại học Tokai)

3

Đến từ Nagasaki, Nhật Bản.

 

Tôi tin về một nền giáo dục: Luôn tự hào về dân tộc mình, Luôn chia sẻ về dân tộc mình, Tôn trọng các dân tộc khác! Và, Luôn giữ đúng phép tắc, cư xử đúng chừng mực!