Thầy Fujino Mitsuo

Thông Tin Giáo Viên

Chứng chỉ Sư phạm bậc THCS, THPT môn Xã hội,

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Nhật       

2    

Kinh nghiệm giảng dạy 3 năm tại Nhật Bản

3

Đến từ Nhật Bản