Thầy Dương Đình Giao

Thông Tin Giáo Viên

1

Tốt nghiệp khoa Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2

Thầy đã có 51 năm làm việc, giảng dạy.

3

Đến từ Cầu Giấy, Hà Nội.