Thầy Dương Đình Giao

Tốt nghiệp khoa Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thầy đã có 51 năm làm việc, giảng dạy

Đến từ Cầu Giấy, Hà Nội.