Giáo sư Đào Xuân Học

 

Thông Tin Giáo Viên

1

Tốt nghiệp Đại học Thủy lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

2

Kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc 40 năm

3

Đến từ Hà Nội.