Thầy Andrew McCarter

Bằng Đại học và giảng dạy tiếng Anh Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ. Kinh nghiệm giảng dạy 1 năm. Đến từ Hoa Kỳ.