Thầy Andrew McCarter

Thông tin giáo viên

1

Bằng Đại học và giảng dạy tiếng Anh

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.

2

Kinh nghiệm công tác 1 năm

3

Đến từ Hoa Kỳ