Thầy Sekiguchi Shigeji

Thông Tin Giáo Viên

 1

Chứng chỉ Giáo viên Tiểu học loại 1, Giáo viên Trung học loại 2               

 2   

 35 năm kinh nghiệm

 3

Đến từ Nagano – Nhật Bản