Thầy Sekiguchi Shigeji

Thông Tin Giáo Viên

 1

Giáo viên tiểu học loại 1/ giáo viên trung học loại 2               

 2   

35 năm kinh nghiệm

 3

Đến từ Nagano – Nhật Bản