Cô Oishi Minako

Thông Tin Giáo Viên

 1

Bằng giáo viên tiểu học loại 1                                                  

 2   

 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

 3

Đến từ Okayama – Nhật Bản