Mrs Mochizuki Junko

Thông Tin Giáo Viên

 1

Bằng giáo viên tiểu học loại 1/ giáo viên mầm non loại 2           

 2   

Kinh nghiệm làm giáo viên 36 năm

 3

Đến từ Shizuoka – Nhật Bản